Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Kurs odbędzie się w dniach 19 maja, 26 i 27 maja 2018 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze). Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00. Zgłoszenia do 4 maja 2018 r.

Ankieta aplikacyjna na kursy (ankieta elektroniczna)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUOVBLSTA2OFZIUEZPNlJWSFhET1RLRk5SMi4u

Kurs rusza bo zebraniu się minimum 12 osób. 

Uczestnikami kursu mogą być:

- osoby dorosłe, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

 

Koszt: 185 zł (dla osób zgłoszonych do 1 kwietnia 170 zł)

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń.

Wpłat proszę dokonać na konto:        

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405 (Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus, Dworcowa 56, Bydgoszcz)

z dopiskiem kurs wychowawców

 

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%).

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Kurs odbędzie się 9 czerwca w godz. 9.30-16.30

w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze). Zgłoszenia do 31 maja 2018 r.  

Ankieta aplikacyjna na kursy (ankieta elektroniczna)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUOVBLSTA2OFZIUEZPNlJWSFhET1RLRk5SMi4u 

Koszty szkolenia: 150 zł 

Uczestnikami kursu mogą być:

- osoby dorosłe, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (Uwaga! nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu minimum podharcmistrza) oraz co najmniej średnie wykształcenie.  

  

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

KURSU KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Kurs odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) 2018 r.
w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 9.00-11.00 kurs kierownika wycieczek szkolnych i 11.00-18.30 kurs na kierownika wypoczynku.w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 15.00-19.30. Zgłoszenia do 8 kwietnia 2018 r.

Kurs rusza po zebraniu się grupy min. 8 osób.

Ankieta aplikacyjna na kursy (ankieta elektroniczna)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUOVBLSTA2OFZIUEZPNlJWSFhET1RLRk5SMi4u 

Uczestnikami kursu na kierownika wycieczek szkolnych mogą być:

- osoby dorosłe.

Treści szkolenia:

Przepisy prawa dotyczące organizacji wycieczek szkolnych             

Bezpieczeństwo podczas wycieczek

Organizacja wycieczki

Dokumentacja wycieczki

Kierownik wycieczki jako lider – umiejętności kierownicze

Koszty szkolenia: 80 zł (dla osób zgłoszonych do 30 marca 65 zł)

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń.

Wpłat proszę dokonać na konto:        

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405 (Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Ośrodek Kształcenia Kadr Quercus, Dworcowa 56, Bydgoszcz)

z dopiskiem kurs wycieczki szkolne

  

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję

KURSU KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Kurs odbędzie się 16 listopada (czwartek) 2017 r.
w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze)
w godzinach 15.00-19.00.

Kurs rusza po zebraniu się grupy min. 10 osób.

Uczestnikami kursu na kierownika wycieczek szkolnych mogą być:

- osoby dorosłe.

Treści szkolenia:

Przepisy prawa dotyczące organizacji wycieczek szkolnych             

Bezpieczeństwo podczas wycieczek

Organizacja wycieczki

Dokumentacja wycieczki

Kierownik wycieczki jako lider – umiejętności kierownicze

Koszty szkolenia: 80 zł

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBURTFUWEROSEIzWDI3NlpBV01UWjNJNlIzVi4u

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń.

Wpłat proszę dokonać na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs kierowników

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.pl

Kurs kierownika wycieczki szkolnej

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Kurs odbędzie się 16 listopada (czwartek) 2017 r.
w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 9.00-11.00 kurs kierownika wycieczek szkolnych i 11.00-18.30 kurs na kierownika wypoczynku.
w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 15.00-19.00.

Kurs rusza po zebraniu się grupy min. 10 osób.

Uczestnikami kursu na kierownika wycieczek szkolnych mogą być:

- osoby dorosłe.

Treści szkolenia:

Przepisy prawa dotyczące organizacji wycieczek szkolnych             

Bezpieczeństwo podczas wycieczek

Organizacja wycieczki

Dokumentacja wycieczki

Kierownik wycieczki jako lider – umiejętności kierownicze

Koszty szkolenia: 80 zł

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBURTFUWEROSEIzWDI3NlpBV01UWjNJNlIzVi4u

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń.

Wpłat proszę dokonać na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs kierowników

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.plKurs rusza w danym terminie po zebraniu się grupy min. 10 osób.
Można uczestniczyć tylko w kursie kierowników wycieczek szkolnych lub tylko w kursie na kierownika wypoczynku.

Uczestnikami kursu na kierownika wypoczynku mogą być:
- osoby dorosłe, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (Uwaga! nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu minimum podharcmistrza)
oraz co najmniej średnie wykształcenie.

Uczestnikami kursu na kierownika wycieczek szkolnych mogą być:
- osoby dorosłe.

Koszty szkolenia:
Koszt kursu na kierownika wypoczynku 130 zł
Koszt kursu kierownika wycieczek szkolnych 40 zł
Koszt szkolenia w przypadku uczestnictwa w dwóch kursach 150 zł

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 14 kwietnia (na kurs kwietniowy) i do 12 maja (na kurs majowy). https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń.
Wpłat proszę dokonać na konto:
PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem kurs kierowników
– na zajęcia proszę o dostarczenie kopii dowodu wpłaty

Warunki ukończenia kursu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%),w przypadku kursu na kierownika wypoczynku.

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.pl